Latest Courses

Prečo firmy nerastú?

64
1
Zdarma

Ako rozbehnúť firmu

601
1
Zdarma

Všetko o marketingu

486
0
89,00€

Ako vybudovať značku

424
0
49,00€

Elitná obchodná légia

408
0
49,00€

Inovácie

416
0
49,00€

Tréning efektivity

379
0
49,00€

21 povinností asistentky

371
0
49,00€

Čo ľudí motivuje

342
0
49,00€

10 sekundový tréning

297
0
49,00€

Finančné plánovanie

291
0
49,00€

Riadenie financií

265
0
49,00€

Budovanie dôvery

249
0
49,00€

Ako správne telefonovať

239
0
49,00€

Call script

218
0
49,00€

Princípy komunikácie

203
0
49,00€

Odpovede vs. neodpovede

190
0
49,00€

Námietky vs. komentáre

183
0
49,00€

Dráždivé slová

153
0
49,00€

Ako uzatvoriť obchod

104
0
49,00€

Príliš veľa námietok

29
0
49,00€

Námietka “cena”

26
0
49,00€

Prídem znova

15
0
49,00€

Skôr ako načas

8
0
49,00€

Myšlienkové mapy

8
0
49,00€

SWOT analýza

8
0
49,00€

Prečo hráme hry

8
0
49,00€

Systém porád

63
0
49,00€

Efektívna porada

63
0
49,00€

Úspešné aktivity

63
0
49,00€

Štandardné dokumenty

63
0
49,00€

Úplný návrh

63
0
49,00€

Ako správne delegovať

63
0
49,00€

Som dobrý šéf?

63
0
49,00€

Ako ušetriť čas

63
0
49,00€

Ako zvládať projekty

63
0
49,00€

Zodpovednosť vodcu

63
0
49,00€

Kde sú peniaze?

63
0
49,00€

Dostanete čo očakávate

63
0
49,00€

Momentum

63
0
49,00€

Ako sa dostať kamkoľvek

63
0
49,00€

Prostredie pre rast

63
0
49,00€

Vzdelávanie

63
0
49,00€

Ako sa učiť/ kedy viete

63
0
49,00€

Medziľudské vzťahy

63
0
49,00€

Ako zvrátiť úpadok

63
0
49,00€

Dôvera/ Kontrola

63
0
49,00€

Landing pages

63
0
49,00€

Ako sa škrabať hore

63
0
49,00€

Komunikácia s partnermi

63
0
49,00€

Škála vedomia

63
0
49,00€

Drill

63
0
49,00€

Servis pre zákazníka

63
0
49,00€

Nakopanie do zadku

63
0
49,00€

Cyklus svrbenia

63
0
49,00€

KPI

63
0
49,00€

Vlny rastu

63
0
49,00€

Čas verzus peniaze

63
0
49,00€